Turniej Młodych Fizyków

Instrukcja przygotowania prac

Etap korespondencyjny

Wszystkie prace powinny być przysłane w dwóch egzemplarzach.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014