Turniej Młodych Fizyków

Instrukcja przygotowania prac

Reguły pisania prac turniejowych

Prace należy przesyłać w postaci elektronicznej (forma preferowana) albo drukowanej.

Prace w postaci elektronicznej powinny spełniać następujące wymagania:

1) każda praca, t.j. rozwiązanie jednego problemu, powinno być zawarte w odrębnym pliku typu PDF;

2) nazwa pliku powinna zaczynać się od numeru problemu (koniecznie!), po którym następuje pozioma kreska (znak „minus”) i dalej godło drużyny (przykład: 7-Alfa5.pdf jest nazwą pliku z rozwiązaniem problemu nr 7 przez drużynę o godle „Alfa5”);

3) maksymalna wielkość pliku – 4,77 MB  (5.001.707 bajtów).

Prace można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej (on-line) po uprzednim zalogowaniu się, lub jako załączniki do maili (całkowita wielkość załączników do jednego maila nie może przekraczać 10 MB).

Prace w postaci drukowanej – rozwiązanie każdego zadania oddzielnie – powinny być przesłane w dwóch egzemplarzach.

Prace należy kierować na adres mailowy bądź pocztowy jednego z regionalnych komitetów organizacyjnych.

Składanie (ładowanie) prac turniejowych on-line staje się możliwe po zalogowaniu (warunkiem logowania jest wcześniejsza rejestracja drużyny). W tym celu należy kliknąć w „Logowanie” – pojawi się formularz logowania składający się z dwóch różniących się graficznie, ale mających identyczną funkcjonalność części (lewej i prawej). Celem zalogowania należy wpisać w jednej z tych części (jednym z tych formularzy) godło oraz hasło i kliknąć na (klawisz) „Zaloguj”. 
Po zalogowaniu pojawia się w lewej części ekranu moduł ładowania prac turniejowych, a po prawej formularz edycji danych drużyny. Prace turniejowe w postaci plików PDF powinny znajdować się w komputerze, z którego nastąpiło zalogowanie. Pliki te zarówno co do wielkości, jak i nazw powinny spełniać wyżej podane wymagania.

UWAGA: W związku z upływem terminu przesyłania prac turniejowych TMF 2013 logowanie nie jest już możliwe.

Aby dokonać ładowania pliku należy kliknąć w napis „Browse” lub znajdujący się obok niego symbol (czarny kwadracik z białym trójkącikiem wewnątrz), a następnie wybrać plik do załadowania i kliknąć w „Załaduj plik…”. W rezultacie następuje zapisanie wybranego pliku na serwerze Turnieju Młodych Fizyków. Operację tę należy powtórzyć dla wszystkich ładowanych plików. Po załadowaniu każdego pliku wyświetla się ramka "Ładowanie prac", w której pojawiają sie nazwy załadowanych plików. Po zakończeniu ładowania należy kliknąć na „Wyloguj”. Pliki prac można ładować również etapami, w trakcie kilku sesji logowania, za każdym razem ładując jeden lub kilka plików. Po kolejnym zalogowaniu nazwy wszystkich dotychczas załadowanych plików pojawiają sie w dole ekranu, poniżej napisu „Pliki złożonych prac”.


Zanim nie upłynął termin przesyłania prac i nie nastąpiło zamknięcie dostępu do logowania można również dokonać zamiany pliku wcześniej załadowanego na nowszą, udoskonaloną jego wersję. W tym celu należy załadować nowy plik z nazwą określoną przez podane wyżej zasady, stary plik o tej samej nazwie zostanie wówczas automatycznie usunięty.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014