Turniej Młodych Fizyków

Rejestracja

Rejestracja drużyn do uczestnictwa w TMF 2014 została zakończona 10 stycznia.

Rejestacji drużyny dokonuje się za pomocą niniejszej strony internetowej. W tym celu należy kliknąć w napis „Rejestracja” w górnym, prawym narożniku, po czym pojawi się formularz rejestracyjny.

Dla dokonania rejestracji drużyny niezbędne jest ustalenie  Godła drużyny składającego sie z 5-12 znaków - liter alfabetu łacińskiego oraz cyfr (wykluczone są polskie litery, znaki specjalne, kropki itp.) i zaczynającego od litery (przykłady godła: alfa5, Batory14, C693b). Godło służy do identyfikacji drużyny i nie może być zmienione. Jeśli okazałoby się, że wpisywane godło zostało już użyte przez wcześniej zarejestrowaną drużynę, ponowna rejestracja z tym godłem nie dojdzie do skutku – trzeba wymyślić nowe godło.

Należy również ustalić adres E-mail, na który drużyna będzie otrzymywała korespondencję turniejową. Z chwilą dokonania rejestracji podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie trwale przypisany drużynie i nie będzie mógł być użyty do rejestracji innej drużyny! Jeśli nauczyciel zamierza zarejestrować kilka drużyn, dla każdej z nich należy podać inny adres e-mail (mogą to być aliasy tej samej skrzynki pocztowej). 
  
Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostaje wysłany mail aktywacyjny. Konto drużyny zostaje aktywowane po kliknięciu na podany w tym mailu link. Logowanie się - i ładowanie prac turniejowych oraz edycja formularza rejestracyjnego - jest możliwe dopiero po dokonaniu aktywacji konta.

W procesie rejestracji podaje się także Hasło, które powinno się składać z 5-12 znaków (cyfr, liter, ewentualnie znaków specjalnych).

Jeśli zdarzy się zapomnienie godła bądź hasła, przypisany drużynie adres e-mail pomoże odzyskać godło, bądź utworzyć nowe hasło (w tym celu należy w formularzu logowania kliknąć na „Nie pamiętam godła” bądź „Nie pamiętam hasła”, a następnie wpisać ten e-mail; na adres mailowy drużyny zostanie wówczas przesłane godło bądź token, za pomocą którego będzie można utworzyć nowe hasło).

Podczas rejestracji powinno się w zasadzie wypełnić wszystkie pola formularza. Możliwe jest jednak dokonanie rejestracji po wypełnieniu jedynie pól oznaczonych gwiazdką (*) oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie wpisywanych danych w celach związanych z Turniejem Młodych Fizyków przez kliknięcie w odpowiednie pole (kwadracik). Pozostałe pola należy obowiązkowo wypełnić najpóźniej w terminie przewidzianym na przesyłanie prac turniejowych. W tym celu należy skorzystać z formularza edycji danych drużyny, który staje się dostępny po zalogowaniu.

Rejestracji należy dokonać w terminie do 10 stycznia 2013 r. (termin już upłynął).

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014